Slim Navy Solid Suit

2802 Navy Slim – High Performance Serge Wool Suit

Black Solid Suit

2801 Black Slim – High Performance Serge Wool Suit

Slim Charcoal Solid Suit

2803 Charcoal Slim – High Performance Serge Wool Suit

Slim Light Grey Solid Suit

2804 Lt Grey Slim – High Performance Serge Wool Suit

Slim Medium Blue Solid Suit

2872 Medium Blue – Sharkskin Wool Suit

Slim Tuxedo

2991 Slim Black Wool Tuxedo

Slim Navy Blazer

2412 Slim Navy Blazer